Bankya-Fiber.net Поддръжка

С цел да се рационализират заявките за поддръжка и Ви обслужваме по-добре, ние използваме система за поддръжка на билети. Всяка заявка за поддръжка получава уникален номер на билета, които можете да използвате, за да следите напредъка и отговорите онлайн. За ваше сведение ние предлагаме цялостни архиви и история на всички ваши заявки за поддръжка. Валиден имейл адрес е длъжен да представи билет.

Отваряне на нов билет
Моля, посочете колкото е възможно повече подробности, за да можем най-добре да ви помогнем. За да актуализирате изпратен по-рано билет, моля използвайте формата в дясно.
Проверете състоянието на вашия билет.
Билет ID: