Правила и условия

Политика на Ай Нет България ООД за защита на личните данни 


За да направи използването на Интернет сайта http://www.bankya-fiber.net по-удобно, Ай Нет България ООД се нуждае от лична информация за посетителите, които желаят да се регистрират в него. Сайтът уважава личните данни на потребителите и носи отговорност за запазване на тяхната поверителност. Ай Нет България ООД няма право да предоставя нито свободно, нито платено конфиденциална информация за своите потребители на трети лица.Ай Нет България ООД си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.С достъпа си до този сайт и регистрацията, която правите в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу:

Информация, Която Събираме:

Когато използвате нашите онлайн услуги и създавате профил в системата, ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте, като вашето име, адрес, телефон, e-mail адрес.Личните данни се обработват и ползват от Ай Нет България ООД при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби.Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.

 

Правила за сигурност на вашите лични данни

За Ай Нет България ООД сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение.  Не запаметявайте вашето потребителско име и парола в уеб браузъра си.Използвайте сигурни пароли: Препоръчително е да използвате по-дълги пароли, състоящи се от осем и повече символа, представляващи комбинация от букви, цифри и знаци. Ако имате съмнения, че някой е узнал вашето потребителско име и/или парола, незабавно ги сменете. Не разкривайте на никого вашето потребителско име и парола.Ай Нет България ООД работи по начин целящ запазване на сигурността на потребителите на сайта в интернет пространството. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие. Преносът на информация в глобалната мрежа обаче винаги крие рискове. За най-добри резултати по отношение на сигурността е от значение и поведението на потребителя.Защитата на Вашите лични данни е важна за нас.